17.8.06

Rahan ja vallan liitto

Rahalla ei Nepotiassa voi ostaa valtaa. Nepotialaiset ovat äärettömän tarkkoja siitä, että he eivät ole ostettavissa. Nepotiassa syntyisi ennennäkemätön skandaali, jos kävisi ilmi, että joku on ostanut valtaa. Tämä pätee tietääkseni sekä kirjotettuihin että kirjoittamattomiin sääntöihin.
Ei kuitenkaan pidä siis kuvitella, että rahalla ei olisi merkitystä valtapelissä. Raha ja valta ovat kytköksissä toisiinsa myös Nepotiassa.
Palkkaa ja palkkioita maksetaan syntyperän mukaan. Tiettyihin sukuihin kuuluminen takaa työntekijöille paremmat palkat ja hienommat asemat kuin muilla on, tottakai.
Nepotia on rikas valtakunta. Sitä ei haittaa, että sillä on suhteellisen vähän yhteyksiä ulkovaltoihin. Se pärjää pitkälti omillaan.
Vaikka ulkovallat toisinaan arvostelevat Nepotian epädemokraattista ja epätasa-arvoista järjestelmää, ne tekevät sen tiettyä pieteettiä noudattaen, sillä Nepotia rahoittaa niiden monia hankkeita. Nepotian vaikutusvalta kansakuntien joukossa perustuu siis sen vaurauteen.
On tärkeää oivaltaa, että parempaa palkkaa saa, jos pääsee sukuun. On myös tärkeää muistaa, että suhteellisen huomaamattomat rahakirstunhoitajan hommat ovat vaikutsvaltaisia tehtäviä valtapelissä. Sukujen välillä käydäänkin jatkuvaa valtapeliä siitä, mikä klaani hallitsee holvia.
Kun päämääränä on pyrkiä kalifiksi kalifin paikalle, ei kannata pyrkiä rahaministeriksi Nepotiassa. Rahaministeriä ei koskaan valita Nepotian kalifiksi. Sen sijaan on viisasta säilyttää riittävän hyvät välit rahaministerin kanssa – hänhän voi muussa tapauksessa pudottaa pelaajan laudalta tai ainakin estää etenemisen.